ColdZyme® mot forkjølelse


ColdZyme® Munnspray er unik, fordi den bekjemper årsaken til forkjølelse – forkjølelsesviruset. ColdZyme® Munnspray er enkel å bruke og skaper en beskyttende barriere på slimhinnen i svelget, slik at det blir vanskeligere for forkjølelsesvirus å forårsake sykdom. ColdZyme® Munnspray reduserer risikoen for forkjølelse og kan forkorte sykdomsperioden hvis du bruker den på et tidlig stadium av forkjølelsesinfeksjonen.


ColdZyme® Munnspray - OneCold

ColdZyme® 7ml


ColdZyme® 7ml er det samme flotte produktet som ColdZyme, det vil si at det kan forhindre / forkorte forkjølelse, men ColdZyme® 7ml er en mindre pakke som er tilpasset dem som vil prøve ColdZyme®, enten ved å behandle ved første symptomer eller ved å forhindre at du blir forkjølet.

VED SYMPTOMER: Er du på vei / reise og føler de første symptomene på et forkjølelse, så er ColdZyme® 7ml designet for deg, spray 2 ganger (= 1 dose) ved de første symptomene (Utilpasshet, ondt i halsen eller irritert hals) hverandre timer til symptomene opphører (maks 6 doser per dag).

FOREBYGGNING: Trener du for et treningsløp, er du på en studentexam eller ser du frem til et bryllup? Uansett er ColdZyme® 7ml designet slik at du kan forhindre forkjølelse for anledningen du ikke vil gå glipp av. Hvis du kjører risikoen for å bli forkjølet (for eksempel er noen i nærheten av deg forkjølet, i offentlig transport, på fly, folkemengder). Spray to ganger (= 1 dose), gjenta hver annen time så lenge du er “utsatt for risiko” (maks 6 doser per dag).

ColdZyme® Munnspray - Her kjøper du ColdZyme®
Her kjøper du ColdZyme®

Våre forhandlere

ColdZyme® Munnspray - Slik virker den

Slik virker den

ColdZyme® Munnspray reduserer risikoen for forkjølelse eller kan forkorte sykdomsperioden hvis du bruker den på et tidlig stadium av forkjølelsesinfeksjonen.

ColdZyme® Munnspray - Et godt tolerert produkt for hele familien

Et godt tolerert produkt for hele familien


ColdZyme® Munnspray CE er et medisinskt utstyr.

ColdZyme Munnspray® virker kortvarig lokalt og kan brukes av voksne og barn over 4 år. Coldzyme har nærmere 50 millioner brukte doser via munnsprayet. Funksjon og sikkerhet er dokumentert av brukerstudier og kundeundersøkelser.

Slik bruker du ColdZyme® Munnspray ved forkjølelsessymptomer


Begynn å bruke ColdZyme® så snart som mulig når du oppdager symptomer på forkjølelse. Fortsett til symptomene avtar.

Instruksjoner ved forkjølelsessymptomer:
 • Åpne munnen, og rett munnstykket mot svelget.

 • Trykk ned pumpen, og spray to ganger (1 dose) annenhver time, opptil seks ganger per dag.


  ColdZyme® Munnspray - ved forkjølelsessymptomer
  ColdZyme® Munnspray - Forebyggende

  Slik bruker du ColdZyme® Munnspray forebyggende


  Hvis du ikke har symptomer på forkjølelse, men risikerer å bli utsatt for forkjølelsesvirus, f.eks. dersom noen i din nærhet er forkjølet, kan du bruke ColdZyme® forebyggende.

  Instruksjoner ved forebygging:
  • Åpne munnen, og rett munnstykket mot svelget.

  • Trykk ned pumpen, og spray to ganger (1 dose) annenhver time, opptil seks ganger per dag i den tiden hvor du er utsatt for forkjølelsesviruset.

  Slik fungerer ColdZyme® Munnspray


  • ColdZyme® Munnspray er unik, fordi den bekjemper årsaken til forkjølelse – forkjølelsesviruset. ColdZyme® Munnspray er enkel å bruke, og begynner straks å virke ved å danne en beskyttende barriere.

  • ColdZyme® Munnspray reduserer risikoen for forkjølelse og kan forkorte sykdomsperioden hvis du bruker den på et tidlig stadium av forkjølelsesinfeksjonen.

  • ColdZyme® Munnspray virker i munnhulen og svelget, hvor forkjølelsesviruset slår seg ned og formerer seg. ColdZyme® Munnspray danner en beskyttende barriere på slimhinnene. Barrieren virker osmotisk mot forkjølelsesviruset, virus fanges og blir dermed forhindret i å infisere cellene. Deretter blir kroppen i stand til å kvitte seg med dem med egne, naturlige prosesser.


  ColdZyme® Munnspray - Slik fungerer den
  ColdZyme® Munnspray - Opdagelsen

  Oppdagelsen av et beskyttende enzym fra ishavet


  På 1970-tallet oppdaget den islandske forskeren professor Jon Bragi Bjarnason at personell i fiskemottakene hadde usedvanlig myke og fine hender. Med tanke på at de renset fisk, burde hendene snarere ha vært sprukne og såre. Var det noe i fisken som virket beskyttende? Svaret var ja. Forskergruppen kunne vise at det finnes et enzym hos visse kuldetilpassede sjøorganismer med gode beskyttende egenskaper. Utviklingsarbeidet førte etter hvert til et verdenspatent på det marine enzymet – kuldetilpasset trypsin – som utvinnes naturlig som et biprodukt ved foredling av torsk og derfor ikke belaster det marine økosystemet.

  I 2007 ble det svenske biotekniske selskapet Enzymatica grunnlagt, med globale rettigheter til å utvikle og selge produkter som inneholder det marine enzymet.

  ColdZyme® Munnspray reduserer virusmengden og halverer antallet sykedager¹


  COLDPREV er en dobbeltblind, placebo-kontrollert studie hvor 46 friske frivillige ble infisert med forkjølelsesviruset (rhinovirus 16). Den ene halvparten av deltakerne ble behandlet med ColdZyme®Munnspray, og den andre halvparten med placebo. Analysen og grafen baserer seg på antallet personer som ble bekreftet infisert av viruset eller som oppviste forkjølelsessymptomer. I studien ble det observert en betydelig reduksjon av virusmengde (-99 %) og reduserte antall sykedager (-54 % eller -3,5 dager) hos gruppen som brukte ColdZyme® Munnspray til forskjell fra gruppen som fikk placebo.

  ¹ Clarsund et al, Bruk av ColdZyme Munnspray til forebyggelse av forkjølelse, kongress ved Nordisk forening for otorhinolaryngologi, København 2014.

  ColdZyme® Munnspray - Diagram
  ColdZyme® Munnspray - Produkt

  Produktinformasjon

  INNEHOLDER: Glyserol, vann, torsktrypsin¹, etanol (<1%), kalsiumklorid, trometamol og mentol. Inneholder ikke sukker eller konserveringsmidler.


  LAGRING: ColdZyme® Munnspray bør oppbevares ved maks. 25 °C. En uåpnet/åpnet pakke har en holdbarhetstid på 2 år fra produksjonsdato. Må ikke brukes etter utløpsdatoen som er trykt på produktets etikett eller emballasje.

  ¹Dette produktet er produsert og distribuert på lisens fra Zymetech Ltd, Island
  ColdZyme® Munnspray - Hva er en forkjølelse?

  Hva er en forkjølelse?


  Forkjølelse er en av de vanligste infeksjonssykdommene. Den forårsakes av virus som kommer seg inn i slimhinnens celler, fremfor alt i nese og svelg. Vanlige symptomer er rennende nese, tett nese og vondt i halsen. Lett hoste og hodepine med feber kan også være med i symptombildet. En vanlig forkjølelse varer normalt i mindre enn ti dager, og i snitt får man mellom to og fire forkjølelser per år. Barn er den gruppen som får flest forkjølelser, 5 – 10 forkjølelser per år, og frekvensen synker med alderen i takt med at immuniteten bygges opp.


  Her kjøper du ColdZyme®


  Forhandlere

  ColdZyme® fås på apotek og i helsekostbutikker.
  Våre forhandlere:  Apotekkjeder

  Finn apotek nærmest deg!

     

    Vanlige spørsmål


    Vanlige spørsmål om ColdZyme® Munnspray CE
    ColdZyme® Munnspray - Produkt

    1. Hvilke sykdomstilstander kan ColdZyme® Munnspray hjelpe mot?
    ColdZyme® Munnspray er ment til å brukes mot forkjølelse, og kan enten brukes forebyggende eller kan man forkorte forkjølelsen dersom den tas i bruk tidlig i sykdomsforløpet.

    2. Hvor får man tak i ColdZyme®?
    ColdZyme® fås hos alle apotekkjeder.

    3. Hvordan skal man bruke ColdZyme®?
    Rett munnstykket mot svelget og spray 2 ganger (1 dose) annenhver time forebyggende eller til symptomene avtar.
    Bruk sprayen maks. 30 dager på rad i forebyggende øyemed.

    4. Kan hvem som helst bruke ColdZyme®?
    ColdZyme® Munnspray kan brukes av voksne og barn over 4 år, dersom de ikke er overfølsomme/allergiske mot noen av innholdsstoffene.

    5. Hvordan fungerer ColdZyme® Munnspray?
    ColdZyme® Munnspray reduserer risikoen for forkjølelse eller kan forkorte sykdomsperioden hvis du bruker den på et tidlig stadium av forkjølelsesinfeksjonen. ColdZyme® virker ved å skape en beskyttendebarriere på overflaten av slimhinnen i munnhule og svelg. Barrieren kan redusere virusets evne til å feste seg på cellene i munnslimhinnen og forårsake sykdom.

    6. Er ColdZyme® et legemiddel?
    Nei. ColdZyme® Munnspray er et CE-merket medisinsk utstyr som virker ved å skape en lokal, midlertidig beskyttende barriere på overflaten av slimhinnene i munnhule og svelg. I motsetning til legemidler har den ikke noen farmakologisk, metabolsk eller immunologisk effekt.

    7. Kan jeg bruke ColdZyme® mens jeg er gravid eller ammer?
    Det har ikke vært gjort noen kliniske studier på bruk av ColdZyme®Munnspray under svangerskap eller amming, så du bør alltid forhøre deg med lege før bruk.

    Forholdsregler


    • Ikke bruk ColdZyme® Munnspray hvis du er overømfintlig/allergisk mot noen av innholdsstoffene.
    • Ikke pust inn mens du sprayer, for dette kan forårsake midlertidige, astmatiske symptomer, som hosting og heshet.
    • Kontakt legen din hvis du har høy feber eller hvis symptomene er verre enn ved en vanlig forkjølelse. Disse symptomene kan skyldes noe annet.
    • Ikke bruk middelet i mer enn 30 dager på rad. Det foreligger ingen kliniske data angående forlenget bruk.
    • Holdes utenfor barns rekkevidde for å unngå ulykker med små deler.

    Kontakt oss


    Presse, media og investeringspartnere


    Enzymatica AB
    info@enzymatica.se

    Her finner du de siste
    nyhetene fra Enzymatica


    Följ oss på myNewsDesk